James Monroe High School

Bell Schedules

Regular Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 8:56 AM 56 min
Period 2 9:02 AM 10:10 AM 68 min
Nutrition 10:10 AM 10:24 AM 14 min
Period 3 10:30 AM 11:26 AM 56 min
Period 4 11:32 AM 12:28 PM 56 min
Lunch 12:28 PM 12:58 PM 30 min
Period 5 1:04 PM 2:00 PM 56 min
Period 6 2:06 PM 3:02 PM 56 min
Professional Development Tuesday Schedule (8/22, 9/5, 9/8, 9/19, 10/3, 10/17, 10/20, 10/31, 11/28, 12/12, 1/9, 1/23, 2/6, 2/20, 3/6, 3/9, 3/20, 4/6, ) and Shortened Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 8:43 AM 43 min
Period 2 8:49 AM 9:38 AM 49 min
Nutrition 9:38 AM 9:52 AM 14 min
Period 3 9:58 AM 10:41 AM 43 min
Period 4 10:47 AM 11:30 AM 43 min
Lunch 11:30 AM 12:00 PM 30 min
Period 5 12:06 PM 12:49 PM 43 min
Period 6 12:55 PM 1:38 PM 43 min
Minimum Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 8:34 AM 34 min
Peirod 2 8:40 AM 9:28 AM 48 min
Period 3 9:34 AM 10:08 AM 34 min
Lunch 10:08 AM 10:38 AM 30 min
Period 4 10:44 AM 11:18 AM 34 min
Period 5 11:24 AM 11:58 AM 34 min
Period 6 12:04 PM 12:38 PM 34 min